Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo@bolnisnica-go.si

Svet zavoda

bolnisnica

Svet zavoda ima 9 članov. 

Sestavljajo ga predstavniki:

  • ustanovitelja (5 članov),
  • Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (1 član),
  • Mestne občine Nova Gorica (1 član),
  • delavcev zavoda (2 člana).

Sestava sveta zavoda je naslednja:

Predstavniki ustanovitelja
Metka Jelinčič Maraž - predsednica sveta
Viktor Trojer
Ljudmila Čibej Boltar
Frida Urbančič
Marjan Zahar
 
Predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Damjana Jelačin Ivanovič
 
Predstavnik Mestne občine Nova Gorica

Sandra Cvijanović

 
Predstavnika delavcev zavoda
Matjaž Mrhar

Matjaž Figelj

 

Zapisniki sej Sveta zavoda

Zapisnik 21.redne seje Sveta zavoda z dne 19.05.2020