Home

Svet zavoda

bolnisnica

Svet zavoda ima 7 članov. 

Sestavljajo ga predstavniki:

  • ustanovitelja (4 člani),
  • zavarovancev (1 član),
  • uporabnikov (1 član),
  • delavcev zavoda (1 član).

Sestava sveta zavoda je naslednja:

Predstavniki ustanovitelja
dr. Alenka Kolar - predsednica sveta zavoda
Matej Oset
dr. Mitja Vrdelja
mag. Nataša Koprivšek
 
Predstavnica zavarovancev:
mag. Nevenka Volk Rožič
 
Predstavnik uporabnikov

prim.Herbert Bernhardt

 
Predstavnik delavcev zavoda
Matija Pikula – podpredsednik sveta zavoda
Zapisniki sej Sveta zavoda

Zapisnik 21.redne seje Sveta zavoda z dne 19.05.2020