Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo@bolnisnica-go.si

Svet zavoda

bolnisnica

Svet zavoda ima 9 članov. 

Sestavljajo ga predstavniki:

  • ustanovitelja (5 članov),
  • Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (1 član),
  • Mestne občine Nova Gorica (1 član),
  • delavcev zavoda (2 člana).

Sestava sveta zavoda je naslednja:

Predstavniki ustanovitelja
Metka Jelinčič Maraž - predsednica sveta
Frida Urbančič
Marjan Zahar
Ljudmila Čibej Boltar
Miha Kapelj
 
Predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje:
mag. Nevenka Volk Rožič
 
Predstavnik Mestne občine Nova Gorica

Aleš Dugulin

 
Predstavnika delavcev zavoda
Gabrijel Fišer – namestnik predsednice sveta

Simon Bitežnik

 

Zapisniki sej Sveta zavoda

Zapisnik 21.redne seje Sveta zavoda z dne 19.05.2020