Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo@bolnisnica-go.si

Bolnišnica

bolnisnica
Bolnišnica
Bolnišnica
Bolnišnica
Oddelek za patološko morfologijo
Oddelek za patološko morfologijo
Bolnišnica
Oddelek za invalidno mladino Stara Gora
Oddelek za invalidno mladino Stara Gora

Predstavitev

Splošna bolnišnica “dr. Franca Derganca“ Nova Gorica (bolnišnica) je najmlajša splošna bolnišnica v Sloveniji, po velikosti programa srednje velika slovenska bolnišnica, za katero je značilna hitra rast in velika dinamika procesov. Iz podjetniškega zornega kota je bolnišnica veliko podjetje in je v Goriški regiji med največjimi podjetji. Tudi iz primerjave velikosti bolnišnic po svetu sodi bolnišnica med večje ustanove. V Goriški regiji predstavlja osrednjo zdravstveno ustanovo. Za regijo je izrednega pomena tudi iz gospodarskega in drugih vidikov.

Bolnišnica s svojo trajnostno in družbeno odgovorno naravnanostjo zagotavlja kakovostne storitve zdravstvene obravnave; v ospredju je osredotočenost na pacienta, ki je aktivno vključen v proces obravnave. Z vzpostavitvijo sistema izboljševanja kakovosti in varnosti se zdravstvena oskrba prebivalstva še krepi, postaja bolj kakovostna, varna in dostopna.

Z izvajanjem aktivnosti v skladu z veljavno regulativo, profesionalno skrbnostjo, zahtevami standarda ISO 9001 ter drugih mednarodnih akreditacijskih standardov za zdravstvene organizacije, politiko nenehnih izboljšav ter po meri zahtev uporabnikov storitev se vzdržuje zaupanje odjemalcev storitev, kakovostne in varne storitve ter varno delovno okolje za vse zaposlene.

Storitve se izvajajo profesionalno, nepristransko, etično in na podlagi naših vrednot, poslanstva in vizije. Tako se gradi kultura kakovosti in varnosti pri zaposlenih ter pri uporabnikih storitev.