Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo@bolnisnica-go.si

Priporočila

bolnisnica

Skrb za lastno zdravje je zakonska obveza vsakega posameznika. Zakon o pacientovih pravicah določa, da je pacient dolžan dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja, v času bolezni pa ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili in načrti zdravljenja.

Eden od načinov kako varovati lastno zdravje je prav gotovo upoštevanje strokovnih priporočil, ki lahko veliko prispevajo pri ohranjanju lastnega zdravja oziroma povrnitvi le tega.


Plakat "Prosim bodite pozorni z mojimi venami".


Informacije za bolnike in obiskovalce o bakterijah, ki so odporne na številne antibiotike