Home

Odpust iz bolnišnice

pacienti

Ob odpustu iz bolnišnice se bolniku izroči odpustno pismo z medicinsko dokumentacijo, ki jo bolnik izroči osebnemu zdravniku ter vse predmete, ki jih je izročil ob prihodu v bolnišnico, kar pacient potrdi z lastnoročnim podpisom. Bolnika se seznani z navodili, povezanimi z odpustom, o morebitni dieti, kontrolnem pregledu (kje, kdaj) ali nadaljnjem zdravljenju, če je potrebno pa se mu izroči tudi pisna navodila za nadaljnjo zdravstveno nego na domu ter potrebne recepte.
Če se pacienta odpusti ali premesti v drug zavod v bolnišničnem perilu, je potrebno podpisati reverz in priložiti navodilo o vrnitvi perila.

V primeru, da odpustnega pisma ni mogoče pripraviti do odpusta (npr. niso še zbrani ali prejeti vsi izvidi), dobi bolnik začasno odpustno pismo z navodili, končno odpustno pismo z morebitnimi dodatnimi navodili pa prejme po pošti.
Odpust bolnika je praviloma načrtovan, tako da bodo o tem bolnik in svojci pravočasno obveščeni.
Za bolnike samoplačnike in tujce bo dan pred odpustom pripravljen obračun stroškov zdravljenja, ki jih bo bolnik pred odpustom domov poravnal na blagajni zavoda.

Bolniki so praviloma odpuščeni iz bolnišnice v dopoldanskem času.
V primeru, da je bolnik opravičen do prevoza z reševalnim vozilom do kraja bivanja, mu bo odpustni zdravnik napisal naročilnico za prevoz. V vseh drugih primerih, ko bolnik rabi prevoz do kraja bivanja, pa si mora sam organizirati prevoz, bodisi s pomočjo svojcev, zdravstvenega osebja na oddelku oziroma službi ali taksi službe.
Otrok ali bolnik, kateremu je bila odvzeta opravilna sposobnost, lahko zapusti bolnišnico le v spremstvu staršev ali skrbnikov.