Home

Pooblaščene osebe za vodenje čakalnih seznamov

pacienti

Pooblaščene osebe za vodenje čakalnih seznamov so:

 

A. Splošna bolnišnica v Šempetru:

 

1. Centralno naročanje:

Irena Vodopivec, sms

Fani Velikonja, sms

Stanislava Birsa,sms

Erika Mihelj, fizioterapevtka

 

2. Oddelek za radiologijo:

Nives Kovačič, sms

 

3. Radioizotopni laboratorij

Marko Vidmar, dms.

 

4. EEG laboratorij

Petra Komjanc Kompare,dms

Duška Cigoj, d.t.

 

5. Okulistika

Katarina Brodar, sms

Špela Črnigoj, dms

 

B. Oddelek za invalidno mladino v Stari Gori:

Leonora Zorn, sms

Lilijana Remec, dms