Home

Pacientove pravice in dolžnosti

pacienti

Spoštovani pacienti

V naši ustanovi vam v skladu z določili Zakona o pacientovih pravicah (Ur.l.RS št. 15/2008, v nadaljevanju: ZPacP) in na njegovi podlagi sprejetih predpisov zagotavljamo uresničevanje pravic z namenom, da bi na ta način prispevali k večji kakovosti zdravstvenih storitev in oskrbe, ki vam jih nudimo.

V nadaljevanju so navedene pravice, način in postopek, kako te pravice uresničevati ter način in postopek, kako doseči njihovo varstvo v primeru morebitne kršitve.

Zakon o pacientovih pravicah pa vsebuje tudi določila o pacientovih dolžnostih, ki so prav tako navedene v nadaljevanju.

Seznam pravic

Pacientove pravice, ki jih ureja ZPacP, so:

 1. Pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev,
 2. Pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi,
 3. Pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev,
 4. Pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe,
 5. Pravica do spoštovanja pacientovega časa,
 6. Pravica do obveščenosti in sodelovanja,
 7. Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju,
 8. Pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje,
 9. Pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja,
 10. Pravica do drugega mnenja,
 11. Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo,
 12. Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov,
 13. Pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic,
 14. Pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.