Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo@bolnisnica-go.si

SPREJETO: program dela in finančni načrt bolnišnice za 2023 in razpis za strokovnega direktorja

aktualno

Svet zavoda Splošne bolnišnice ’’dr. Franca Derganca’’ Nova Gorica je na redni seji soglasno sprejel program dela in finančni načrt za leto 2023 in sklep o razpisu delovnega mesta za strokovnega direktorja. Program dela in finančni načrt bolnišnice za 2023 mora potrditi še Ministrstvo za zdravje.

’’S trenutnim stanjem smo izredno zadovoljni, saj je bolnišnica imela dolgo obdobje zaradi finančnega stanja velike težave z investicijami. Načrtovani plan za leto 2023 je garancija za obširen plan investicij, za boljšo oskrbo pacientov in za boljše pogoje dela za osebje. Če je covid prinesel kaj pozitivnega, je tudi večji posluh na strani ustanovitelja za investicije,’’ je sprejet program dela in finančni načrt za leto 2023 pokomentirala predsednica sveta zavoda šempetrske bolnišnice Metka Jelinčič Maraž.

In dodala: ’’Za razpis delovnega mesta strokovnega direktorja smo se odločili, ker je strokovna direktorica Jasna Humar postavljena kot v.d. in ima mandat do julija. Prej ali slej bi morali ta postopek izvesti. In glede na to, da se postopki z aktom o ustanovitvi in statutom posledično podaljšujejo in tudi imenovanje novega sveta zavoda, nima smisla čakati.''

Razpis za delovno mesto strokovnega direktorja bo predvidoma objavljen v začetku prihodnjega tedna.

Načrtujemo večje prihodke

Direktor šempetrske bolnišnice Dimitrij Klančič je optimističen: ’’Finančni načrt želimo realizirati 100-odstotno ali ga celo preseči. To je zelo pomembno za našo prihodkovno stran financ. Hočemo nadzorovati stroške dela ter stroške zdravil in materiala, ki sta dve naši ključni postavki. Če bomo imeli nadzor nad porabo in bo na mesečni ali letni ravni nekaj denarja ostalo, bomo lahko še bolje zastavili investicijski ciklus. Več prihodkov si obetamo s širitvijo Oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora, na področju akutne bolnišnične obravnave in na področju specialističnih ambulant. Poleg optimalnega finančnega vidika stremimo k visoko strokovni in varni obravnavi naših pacientov, kar je naše primarno poslanstvo.''

Štipendiranje in zunanja revizija
’’Planiramo, da bi z novim šolskim letom razpisali kadrovske štipendije za področje zdravstvene nege na nivoju srednje in visokošolske izobrazbe, razmišljamo tudi o sofinanciranju izrednega študija.’’

Vodstvo bolnišnice se je odločilo tudi za zunanjo revizijo: ’’Notranja revizija v bolnišnici že poteka. Smiselnost zunanje revizije, za katero smo se odločili, pa vidim v tem, da bo pokazala na procese, ki jih lahko še izboljšamo. Gre za dobrobit bolnišnice, dobrobit zaposlenih in dobrobit pacientov.’’

Ambiciozen investicijski ciklus

’’V bolnišnici bomo imeli v letošnjem letu številne investicije. Največja bo investicija v modernejši centralni laboratorij, ki jo bomo letos zagnali. Dokončali pa v naslednjih letih. Kupili bomo številne nove aparature, ki nam bodo pomagale uvesti nove metode zdravljenja. Kot sta na primer laser za urološke operacije in laser za operacije krčnih žil. Nekaj stvari bo takih, ki bo nadomestilo stare, iztrošene naprave ter seveda tudi takih, ki bodo olajšale življenje pacientov in delo delavcem v zdravstveni negi.’’

’’V letošnjem letu prihaja 50 novih električnih postelj. Tako bomo skupaj s prejšnjimi nabavami dosegli skoraj polovico novega posteljnega fonda, kar bo velika pridobitev tako za zaposlene kot tudi za bolnike. Sicer pa imamo več idej, kot ima direktor denarja. Takoj ko opazimo presežke v denarnem toku, direktorju predlagamo, kako bi ga lahko najbolj smotrno porabili za investicije v opremo in ljudi,’’ je ključne investicije opisala v.d. strokovnega direktorja Jasna Humar.

Iskanje kadra kot ena izmed prioritet

V šempetrski bolnišnici se intenzivno ukvarjajo tudi s kadrovsko problematiko v zdravstveni negi. ’’Stanje na kadrovskem področju v zdravstveni negi skušamo izboljšati z rednimi pogovori z vodji glavnih služb, s pogovori s pripravniki in študenti na kliničnih vajah ter z dijaki na rednih vajah. Smo v rednem kontaktu z zbornico babiške in zdravstvene nege, saj bi radi, da bi se že z aprilom izvedli prve tečaje za tuje državljane za izpit slovenščine na B2 stopnji tudi na tej zbornici. Prej je bila zahtevana stopnja za diplomirane medicinske sestre C1, z interventnim zakonom pa je bila ta spremenjena na stopnjo B2, vendar ta ukrep velja samo do konca letošnja leta. Mi smo zbornici predlagali, da bi se ta ukrep, ki ga je možno podaljšati samo še za eno leto, uveljavil dolgoročno.

Kot zavod se bomo udeležili zaposlitvenega sejma. Svoje kadre iščemo tudi v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Makedoniji in na Slovaškem. Do zdaj imamo najboljše izkušnje z Bosno in Hercegovino,’’ je stanje v zdravstveni negi razložil pomočnik direktorja za zdravstveno nego Aljoša Juretič.

Intenzivno investiramo v nove kadre

Velik kraški ovčar na pediatriji postal pravi mucek

"Jaz sem obvladala bolezen ledvic in ne ona mene!"