Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo@bolnisnica-go.si

"Uresničevanje pravice volivcev - zbiranje podpisov volivcev v podporo kandidatom za predsednika republike"

aktualno
Datum: 
06/09/2022

V zavod smo prejeli obvestilo Ministrstva za zdravje s priloženimi usmeritvami Ministrstva za notranje zadeve, Direktorata za upravne notranje zadeve, št. 041-97/2022/3 (132-05) z dne 17.08.2022 s prilogami, ki si jih lahko ogledate tukaj.
Z namenom, da bi omogočili uresničitev pravic vsem volivcem, ki bodo v času zbiranja podpisov volivcev v podporo kandidatom za predsednika republike v našem zavodu, smo prejeto dokumentacijo posredovali vsem glavnim medicinskim sestram/tehnikom služb/oddelkov in jih prosili za izvedbo zaprošenih aktivnosti. Imenovali smo tudi pooblaščeni osebi, ki bosta v zavodu preverjali identiteto volivca.