Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo@bolnisnica-go.si

Obvestilo o režimu obiskov v SB «dr. Franca Derganca« Nova Gorica

aktualno
Datum: 
26/08/2022

Spoštovani,
obveščamo vas, da z dnem 25. 8. 2022 velja spremenjen režim obiskov.  
Čas obiskov  je  na vseh oddelkih bolnišnice dovoljen VSAK DAN od 15.00 do 16.00  ure.
Za svojega bližnjega, druge paciente in osebje lahko naredimo veliko, da upoštevamo naslednja navodila:
OBISK JE OMEJEN NA 1 OBISKOVALCA 15 minut
   na obisk prihajamo ZDRAVI, OBVEZNA je UPORABA zaščitne     
   maske V VSEH PROSTORIH BOLNIŠNICE

-  v kolikor je pacient, h kateremu smo namenjeni, nameščen v                                           
   sobi za izolacijo, UPOŠTEVAMO NAVODILO ZDRAVSTVENEGA   
   OSEBJA

-  po vstopu v bolnišnico in tudi preden jo zapustimo, si ROKE     
   RAZKUŽIMO

NA BOLNIŠKE POSTELJE NE POSEDAMO in ne odlagamo            
   svojih stvari in oblačil
-  glede prinašanja HRANE IN PIJAČE se predhodno posvetujemo
   z zdravstvenim osebjem.

Obiskovalce prosimo, da upoštevajo urnik obiskov. Obiski izven rednega urnika obiskov so dovoljeni samo z dovolilnico lečečega zdravnika pacienta.

S spoštovanjem                    Jasna HUMAR, dr. med., spec. spl. kirurgije                                               
                       V. d. strokovne direktorice