Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo@bolnisnica-go.si

Obvestilo pacientom in njihovim spremljevalcem

aktualno
  • V bolnišnico lahko vstopajo samo pacienti naročeni na zdravstveno storitev in njihovi spremljevalci.
  • V primeru znakov prehladnega obolenja o tem obvestite zdravsteno osebje ob vstopu v ambulanto.
  • Priporočena je uporaba zaščitne kirurške maske.
  • Ob vstopu v bolnišnico je potrebno razkuževanje rok in vzdrževanje medosebne razdalje 1,5 m.
  • Registracija na vrstomatu je možna 15 minut pred naročeno obravnavo

  Ob vstopu v bolnišnico SE obvezno  JAVITE NA  KONTROLI VSTOPA, kjer boste prejeli nadaljnja navodila in usmeritve.

   Hvala, ker upoštevate naša navodila.

           Strokovna direktorica
Dunja Savnik Winkler, dr. med., spec. otolog