Home

Objavljeni postopki povpraševanj pod mejnimi vrednostmi za objavo – evidenčni postopki

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo@bolnisnica-go.si

Cement

javno_narocilo
Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik: 
200- 9/2022
NMV - Številka objave na portalu javnih naročil: 
JN003695/2022-W01
Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje na JN: 
21/09/2022 do 10:00 ure
Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih: 
02/09/2022 do 12:00 ure
Javno odpiranje ponudb: 
21/09/2022 - 12:01