Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo@bolnisnica-go.si

Obvestilo pacientom in njihovim spremljevalcem

aktualno
Datum: 
09/05/2022
  • V bolnišnico lahko vstopajo samo pacienti, ki so naročeni  na zdravstveno storitev,  in njihovi spremljevalci.
  • V primeru znakov prehladnega obolenja je pred prihodom na naročeno obravnavo potreben HAGT test, razen v primeru nujnih stanj.
  • V bolnišnici je obvezna uporaba  kirurške maske tipa II ali IIR (FFP2 ali FFP3).
  • Ob vstopu v bolnišnico je obvezno razkuževanje rok in vzdrževanje varne razdalje 1,5 m.
  • Za sprejem  v bolnišnico je potreben negativen HAGT test, prav tako za nekatere zdravstvene storitve, za katere ste bili predhodno obveščeni.

Ob vstopu v bolnišnico  SE obvezno  JAVITE NAKONTROLI VSTOPA, kjer boste prejeli nadaljnja  navodila in usmeritve.

Hvala, ker upoštevate naša navodila za zaščito pred okužbo s SARS-CoV-2