Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo@bolnisnica-go.si

Uresničevanje volilne pravice volivcev, ki bodo na dan glasovanja na volitvah v Državni zbor RS, 24.04.2022, v bolnišnici

aktualno

V zavod smo prejeli dopis Državne volilne komisije z dne 15.02.2022, št. 041-2/2022-117-2 s prilogami, ki si jih lahko ogledate tukaj.

Z namenom, da bi omogočili uresničitev pravic vsem volivcem, ki bodo v času volitev v našem zavodu, smo prejeto dokumentacijo posredovali vsem glavnim medicinskim sestram/tehnikom služb/oddelkov in jih prosili za izvedbo zaprošenih aktivnosti.