Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo@bolnisnica-go.si

Zbiranje podpisov volivcev za podporo pobudi za vložitev predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih

aktualno

V zavod smo prejeli dopisa Ministrstva za notranje zadeve, Direktorata za upravne notranje zadeve št. 007-737/2021/4 (132-05) z dne 24. 11. 2021 ter št. 007-737/2021/5 (132-05) z dne 24. 11. 2021 ter dopis Ministrstva za zdravje št. 007-471/2021/2 z dne 29.11.2021, s prilogami, ki si jih lahko ogledate tukaj.

Z namenom, da bi omogočili uresničitev pravic vsem volivcem, ki bodo v času zbiranja podpisov volivcev v našem zavodu, smo prejeto dokumentacijo posredovali vsem glavnim medicinskim sestram/tehnikom služb/oddelkov in jih prosili za izvedbo zaprošenih aktivnosti. Imenovali smo tudi pooblaščeno osebo za preverbo volivčeve identitete in potrditev volivčevega podpisa.