Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo@bolnisnica-go.si

Koordinator za premeščanje kadrov med ustanovami za potrebe COVID

aktualno

Zaradi lažje in hitrejše komunikacije pri koordinaciji kadrov v zaostrenih razmerah, objavljamo kontaktne podatke koordinatorja, ki je v Splošni bolnišnici zadolžen za premeščanje kadra med ustanovami za potrebe COVID.

Te naloge opravlja pomočnica za zdravstveno nego Monika Kalin Vodopivec, univ. dipl. org., dipl. med. sestra, ki je dosegljiva na telefonsko številko  05 330 1000  ali na e-naslov: monika.kalin.vodopivec@bolnisnica-go.si .