Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo@bolnisnica-go.si

STROKOVNI DIREKTOR ZAVODA

bolnisnica

Strokovni direktor zavodavodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.

Strokovni direktor zavoda

V.d. strokovnega direktorja Jasna Humar, dr.med., spec. splošne kirurgije.

Telefon: (05) 330 1123
Fax: (05) 330 1057
E-pošta: jasna.humar@bolnisnica-go.si