Home

Lekarna

zdravstvena-dejavnost
Vodja lekarne JANJA KOVAČIČ, mag.farm. ima Pooblastilo za vodenje Lekarne (začasno).
Telefon: 05 330 1680
E-pošta: janja.kovacic@bolnisnica-go.si