Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo@bolnisnica-go.si

Učni zavod

bolnisnica

Ministrstvo za zdravje je Splošni bolnišnici "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica podelilo naziv učni zavod za izvajanje praktičnega pouka študentov visokošolskega strokovnega študija programa radiologija, fizioterapija, kot tudi naziv učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, srednje poklicnega izobraževalnega programa bolničar - negovalec in študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega in univerzitetnega študijskega programa medicina.

Naziv učni zavod se dodeli za dobo 5 let ter se po preteku odlločbe ponovno obnovi v kolikor bolnišnica izpolnjuje pogoje.

Iz naziva učni zavod za univerzitetni študijski program medicina, bolnišnica sodeluje z Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Mariboru - Medicinsko fakulteto. Iz naziva učni zavod za študente visokošolskega strokovnega programa zdravstvena nega, bolnišnica sodeluje z Univerzo v Ljubljani - Zdravstveno fakulteto ter Univerzo na Primorskem - Visoko šolo za zdravstvo Izola. Iz naziva učni zavod za izvajanje praktičnega pouka študentov visokošolskega strokovnega študija programa radiologija in fizioterapija, bolnišnica sodeluje z Univerzo v Ljubljani - Zdravstveno fakulteto. Izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, srednje poklicnega izobraževalnega programa bolničar - negovalec, iz naziva učni zavod, poteka v sodelovanju z Srednje gozdarsko in lesarsko šolo Postojna - smer zdravstvena nega ter Tehniškim šolskim centrom Nova Gorica - Tehniško gimnazijo in zdravstveno šolo Nova Gorica.

Praktično usposabljanje z delom (PUD) v bolnišnici poteka za dijake Srednje gozdarsko in lesarske šole Postojna - smer zdravstvena nega ter dijake Tehniškega šolskega centra Nova Gorica - Tehniške gimnazije in zdravstvene šole Nova Gorica, Strojne, Prometne in lesarske šole, Elektotehniške in računalniške šole ter Srednje ekonomske in trgovske šole Nova Gorica.

Spoštovani pacienti!

V teku obravnave v bolnišnici, vas naprošamo, da se s prisotnostjo kadra, ki se izobražuje strinjate, sicer nas opozorite, da v učnem procesu ne želite sodelovati.

Osebje bolnišnice