Home

Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo

zdravstvena-dejavnost
Odgovorna medicinska sestra oddelka Nataša Bezeljak,dipl.m.s.
Telefon: 05 330 1280
E-pošta: natasa.bezeljak@bolnisnica-go.si