Home

KONTAKTNI PODATKI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
"DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: +386 (0)5 330 1000
Faks:      +386 (0)5 330 1057
E-poštatajnistvo@bolnisnica-go.si

Ginekološko-porodniška služba

zdravstvena-dejavnost
Predstojnik službe Alenka Zavrtanik Čelan, dr.med., spec.gin. in por.
Telefon: 05 330 1110
E-pošta: alenka.zavrtanik@bolnisnica-go.si
   
Glavna medicinska sestra službe Snežana Kuzmanović Taurian, dipl.m.s.
Telefon: 05 330 1305
E-pošta:

snezana.kuzmanovic.taurian@bolnisnica-go.si

Navodila

Obrazec  za prenos zdravstvene dokumentacije zaradi izbire drugega osebnega zdravnika (ginekologa), premestitve ali preselitve