Home

Oddelek za nevrologijo

zdravstvena-dejavnost
Predstojnik službe Maša Jelinčič Rušt, dr.med., spec.interne medicine – V. D. predstojnika
Vodja oddelka Gorazd Klanjšček, dr.med., spec.nevrologije
Telefon: 05 330 1280
E-pošta: gorazd.klanjscek@bolnisnica-go.si
   
Odgovorni medicinski tehnik oddelka Dalibor Paljić, dipl.zn.
Telefon: 05 330 1281
E-pošta: dalibor.paljic@bolnisnica-go.si
Opis

Na nevrološkem oddelku obravnavamo bolnike z boleznimi centralnega in perifernega živčevja. Hospitalno zdravimo predvsem bolnike z akutnimi cerebrovaskularnimi boleznimi, bolnike z nevrodegenerativnimi in demielinizacijskimi boleznimi, bolnike z epilepsijo ter bolnike z ekspanzivnimi lezijami možganov.

Ambulantno opravljamo klinične preglede bolnikov z glavoboli, vrtoglavicami, epilepsijo, ekstrapiramidnimi boleznimi, demenco, multiplo sklerozo, polinevropatijami, bolečino centralnega vzroka ter drugimi nevrološkimi boleznimi.

Izvajamo sledeče diagnostične preiskave:

  • - elektromiografijo (EMG)
  • - elektroencefalografijo (EEG)
  • - ultrazvočno diagnostiko vratnih žil

V okviru nevrološke ambulante delujeta tudi urgentna ambulanta za nujne preglede in ambulanta za aplikacijo imunomodulatorne terapije.

Navodila