Home

Oddelek za nuklearno medicino in endokrinologijo

zdravstvena-dejavnost
Predstojnik službe dr. Mojca Humar, dr. med., spec. internistične onkologije– V. D. predstojnika
Vodja oddelka Rajko Svilar, dr.med.,spec.interne medicine
Telefon: 05 330 1072
E-pošta: rajko.svilar@bolnisnica-go.si
   
Odgovorna medicinska sestra oddelka Rosanda Drufovka, dipl.m.s.
Opis

Na oddelku poteka obravnava zapletenih oblik in iztirjenja sladkorne bolezni z zdravljenjem spremljajočih stanj ter hospitalna diagnostika in uvedba zdravljenja nekaterih endokrinoloških obolenj.

Ambulantna dejavnost vključuje diabetološko ambulanto, tirološko in endokrinološko ambulanto ter nuklearnomedicinski laboratorij.

Diabetološka ambulanta je namenjena diagnostiki in zdravljenju sladkorne bolezni ter sorodnih motenj presnove ogljikovih hidratov. V ambulanti poteka:

 • Daignostika in zdravljenje sladkorne bolezni ter sorodnih motenj presnove ogljikovih hidratov
 • Diagnostika hipoglikemije
 • Diagnostika in vodenje nosečnostne sladkorne bolezni
 • Uvedba in trajno zdravljenje z insulinskimi črpalkami
 • Presejalni testi, diagnostika in obravnava diabetične noge
 • Edukacija prehrane, življenjskega sloga in aplikacije peroralnega in injekcijskega zdravljenja
 • Priprava sladkornih bolnikov na posege v stanju teščosti

V tirološki in endokrinološki ambulanti poteka diagnostika (vključno z ultrazvočno diagnostiko) in zdravljenje bolezni ščitnice, diagnostika bolezni obščitnic, nadledvičnih žlez in nekaterih bolezni hipofize.

 

Nuklearnomedicinski laboratorij opravlja diagnostične preiskave:

 • scintigrafija ščitnice, obščitnic
 • perfuzijska scintigrafija miokarda
 • scintigrafija skeleta
 • sekvenčna scintigrafija ledvic
 • scintigrafija varovalne bezgavke.
Navodila