Home

Oddelek za otroško kirurgijo

zdravstvena-dejavnost
Predstojnik službe Darko Žiberna, dr.med., spec.splošne kirurgije
Vodja oddelka Delovno mesto Vodje oddelka ni zasedeno
   
Odgovorna medicinska sestra odseka Janja Komac, viš.med.ses.
Telefon: 05 330 1801
E-pošta: janja.komac@bolnisnica-go.si