Home

Oddelek za travmatologijo

zdravstvena-dejavnost
Predstojnik službe Gabrijel Fišer, dr.med., spec. splošne kirurgije, po pooblastilu
Vodja oddelka Mitko Avramski, dr.med., spec.splošne kirurgije,
Telefon: 05 330 1700
E-pošta: mitko.avramski@bolnisnica-go.si
   
Odgovorna medicinska sestra /
Telefon: 05 330 1700
E-pošta: /
Opis

Travmatološki oddelek deluje v sklopu kirurške službe.

Na oddelku obravnavamo paciente, ki potrebujejo tako konservativno kot operativno zdravljenje zlomov zgornjih ter spodnjih okončin, zlomov medenice, akutne ter subakutne po poškodbene intrakranialne krvavitve. Poleg akutnega zdravljenja izvajamo še elektivne posege, kot so: artroskopska rekonstrukcija rame, artroskopska rekonstrukcija kolena, artroskopija gležnja, odstranitev osteosintetičnega materiala.

Podroben seznam posegov:

artorskopija rame:

  • rekonstrukcija rotatorne manšete,
  • tenotomija ali tenodeza dolge glave bicepsa,
  • artroskopsa operacija Bankartove lezije po ponavljajočih se izpahih rame

artoskopija kolena:

  • rekonstukcija križnih vezi,
  • meniscektomija
  • šivanje meniskusa
  • odstranitev znotrajsklepnega prostega telesa

odstranitev osteosintetičnega materiala

Navodila