Home

Kirurška služba

zdravstvena-dejavnost
Predstojnik službe: po pooblastilu Gabrijel Fišer, dr.med., spec. splošne kirurgije.
Telefon: /
E-pošta: gabrijel.fiser@bolnisnica-go.si
   
Glavna medicinska sestra službe Monika Kalin Vodopivec, dipl.m.s., univ.dipl.org.pooblastilo za dela in naloge strokovne vodje zdravstvene nege v Kirurški službi
Telefon: 05 330 1700
E-pošta: monika.kalin.vodopivec@bolnisnica-go.si

 

 

 

Navodila - dnevna bolnišnica