Home

Kirurška služba

zdravstvena-dejavnost
Predstojnik službe: Hlede Saša, dr.med., spec.splošne kirurgije, Predstojnik službe
Telefon: 05 330 1108
E-pošta: sasa.hlede@bolnisnica-go.si
   
Glavna medicinska sestra službe Tiana Kalan, dipl.med.ses.,  po pooblastilu
Telefon: 05 330 1700
E-pošta: tiana.kalan@bolnisnica-go.si

 

 

 

Navodila - dnevna bolnišnica