Home

PULMOLOŠKA AMBULANTA (1039P, 1039K)

pacienti
Izvajalec:Damjan Birtič, dr. med., spec. pnevmologije*
Urnik:1. in 3. sreda v mesecu od 09:00 do 15:00
Malica:30 minut
* v času odsotnosti nadomešča Katarina Slabanja Pelicon, dr. med., specializ.
Termini naročanja: 

Vsak delovni dan

osebno

po pošti

Telefonska številka za naročanje: 
+386 (0)5 330 1006
Stavba: 
Nova stavba - poliklinika