Home

MAMOGRAFIJA (VZS:2017)

pacienti
Izvajalci:Zdravnik Oddelka za radiologijo po razporedu:
Metka Šavli, dr. med., spec. radiologije
Urnik:Kostja Jelinčič, dr. med., spec. radiologije
Malica:Ponedeljek od 08:00 do 14:00
30 minut
Termini naročanja: 

Vsak delovni dan

osebno

po pošti

Telefonska številka za naročanje: 
+386 (0)5 330 1050
Stavba: 
Nova stavba - poliklinika (Odd. za radiologijo)