Home

Pacientove pravice in dolžnosti

pacienti

Pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev

Pacient ima pravico, da prosto izbere zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev, ki mu bo zaupal svoje zdravljenje.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ima pacient v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe pravico, da prosto izbere zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev v skladu s predpisi s področja zdravstvenega zavarovanja.

Izjema od proste izbire

Zdravnik in izvajalec zdravstvenih storitev, ki ga je pacient izbral, lahko pod pogojem, da ne gre za nujno medicinsko pomoč, pacientovo izbiro zavrne le v posebej utemeljenih primerih, ko bi bilo zdravljenje predvidoma manj uspešno oziroma nemogoče ali kadar tako določa zakon. Pacientu mora predlagati izbiro drugega zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev ter razloge za zavrnitev pojasniti v pisni obliki v osmih dneh od izražene pacientove izbire.

 

V našem zavodu obratuje tudi dispanzer za žene. Pacientka si lahko prosto izbere osebnega ginekologa, kar praviloma stori ob prvem obisku pri ginekologu. Prav tako pacientka lahko opravi zamenjavo osebnega ginekologa. Ob zamenjavi mora dotedanji osebni ginekolog poslati medicinsko dokumentacijo zavarovane osebe novo izbranemu osebnemu ginekologu. Obrazec za prenos zdravstvene dokumentacije zaradi izbire drugega osebnega ginekologa je dosegljiv na tej povezavi: http://www.bolnisnica-go.si/node/2673.