Home

Anonimna anketa o zadovoljstvu z obravnavo v SB Nova Gorica

pacienti

Z željo, da se približamo cenjenim uporabnikom naših storitev z kakovostno opravljenim delom ter tako zagotovimo zadovoljstvo med uporabniki, Vas vljudno naprošamo, da nam odgovorite na spodaj zastavljena vprašanja.

Splošni del
Vsebinski del
ZadovoljenDelno zadovoljenNezadovoljen
S prvim stikom ob prihodu v bolnišnico sem
Z odnosom administrativnega osebja sem
Z odnosom medicinskih sester sem
Z odnosom zdravnikov sem
Z odnosom ostalega osebja sem
S spoštovanjem diskretnosti in zasebnosti pri obravnavi sem
S higienskimi razmerami v naši bolnišnici sem
Z informiranostjo o svoji bolezni, možnih načinih zdravljenja in navodili o nadaljnjem zdravljenju sem
Vaš splošni vtis o obravnavi v bolnišnici je