Home

Druge informacije javnega značaja

bolnisnica

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam dokumentov

Akt o ustanovitvi zavoda
Odlok o preoblikovanju Splošne bolnišnice "dr. Franc Derganc" Nova Gorica v javni zdravstveni zavod
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod
Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod
Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod
Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod
Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju SB Nova Gorica v javni zdravstveni zavod
Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o preoblikovanju Splošne bolnišnice »Dr. Franc Derganc« Nova Gorica v javni zdravstveni zavod
Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica (Uradni list RS, št. 162/22,3/23, 35/23)
Splošni akti zavoda
Statut
Pravilnik o organizaciji zavoda
Spremembe Pravilnika o organizaciji zavoda
Spremembe Pravilnika o organizaciji zavoda
Organizacijska shema

 

Kazalniki poslovne učinkovitosti
Kazalniki učinkovitosti 2011SBNG

Kazalniki učinkovitosti 2012SBNG

Kazalniki učinkovitosti 2013SBNG

Kazalniki učinkovitosti 2014SBNG

Kazalniki učinkovitosti 2015SBNG

Kazalniki učinkovitosti 2016SBNG

Kazalniki učinkovitosti 2017SBNG

Kazalniki učinkovitosti 2018SBNG

Kazalniki učinkovitosti 2019SBNG

Kazalniki učinkovitosti 2020SBNG

Kazalniki učinkovitosti 2021SBNG

 

 

Povezava na državni register predpisov
zakonodaja.gov.si/
www.dz-rs.si/
www.uradni-list.si/