Home

Samoplačniške storitve

pacienti
Samoplačniško testiranje na SARS-CoV-2

Spoštovani,

skladno z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo Covid-19, objavljenim v Uradnem listu 22/2022 z dne 19.2.2022, je presejalno testiranje od 21.2.2022 plačljivo, razen izjem, navedenih v Odloku.

 

Urnik samoplačniškega testiranja: od ponedeljka do petka od 6.30 do 14.30, vikendi in prazniki zaprto.

 

Cenik samoplačniškega testiranja:

Cena testiranja s hitrim antigenskim testom (HAGT) znaša 7 EUR.

Cena testiranja s PCR testom znaša 85 EUR.

Cena testiranja s PCR testom v izrednih primerih znaša 95 EUR (glede na zmogljivost MBL).

 

Samoplačniško testiranje na vzorcu brisa nazofarinksa izvajamo na vstopni točki pred Urgentnim centrom, v zabojniku št. 1.

Plačilo lahko predhodno opravite tudi preko nakazila na naš TRR račun, ki je naveden spodaj, ter se s potrdilom o vplačilu zglasite na vstopni točki. 

V primeru plačila na TRR račun bolnišnice, pri sklicu navedite KZZ osebe, za katero potrebujete test (npr. če starši plačujete test za otroka, v sklic navedite KZZ otroka).

V primeru plačila več brisov z enim plačilom, morate poslati poimenski seznam na email: racunovodska.sluzba@bolnisnica-go.si.

 

Podatki za plačilo:

Prejemnik

Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica

Ulica Padlih borcev 13 A

5290 Šempeter pri Gorici

TRR SI56 0110 0603 0279 058
BIC koda BSLJSI2X
Koda namena MDCS
Sklic SI00 (+ KZZ testirane osebe)

 

Laboratorijska diagnostika

Urnik za samoplačnike: vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) med 8. in 13. uro.

Informacije o laboratorijskih storitvah daje

ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO na tel. št. + 386 (0)5 33 01 696

Samoplačnik se zglasi na sprejemnem pultu v glavni stavbi bolnišnice od ponedeljka do petka od 8. do 13. ure, kjer se uredi administrativna prijava na storitev.

Za odvzem bioloških vzorcev je potrebno izpolniti laboratorijsko naročilnico. Naročilnica je dostopna na spletni povezavi: Naročilnica za laboratorijske preiskave – SAMOPLAČNIKI ali pa se dobi na sprejemnem pultu ob prijavi.

Ob prijavi se za samoplačniške storitve plača avans.

Samoplačnik se nato zglasi na odvzemnem mestu laboratorija v pritličju glavne stavbe, kjer se opravi odvzem biološkega materiala. Tu od laboratorijskega osebja pridobi tudi informacijo o predvidenem času realizacije izvida.

V primeru večje obremenjenosti laboratorija imajo pacienti SB Nova Gorica prednost pred samoplačniki.

Izvid se prevzame ob dogovorjenem času na sprejemnem pultu v glavni stavbi bolnišnice, kjer se istočasno tudi poravna preostale finančne obveznosti skladno z veljavnim cenikom.

 

Navodila za odvzem biološkega materiala pacientom so dosegljiva tukaj.

Katalog laboratorijskih preiskav-referenčne vrednosti za otroke

Katalog laboratorijskih preiskav

Katalog laboratorijskih preiskav - interpretacija vrednosti preiskave S-NT-proBNP

Cenik laboratorijskih storitev za samoplačnike

 

Cenik zaračunavanja stroškov za izdajo zdravstvene dokumentacije

Cenik zaračunavanja stroškov za izdajo zdravstvene dokumentacije