Home

Pohvale, pripombe ali pritožbe

pacienti

Obvestila uporabnikom:

  • Anonimni obrazci se ne obravnavajo
  • Osebni podatki so varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov
  • Podpisani obrazec vam ne omogoča varovanje vaših pravic po pravni poti
  • Dosegljiv je tudi obrazec primeren za tisk (glej na dno strani v razdelku priponke), v kolikor ga želite oddati po pošti ali dostaviti osebno na tajništvo direktorja ali pa ga oddati v nameščene nabiralnike pred vhodom na oddelek

V kolikor želite obrazec v papirnati obliki, je ta na razpolago na informacijskem pultu.

Oddelek ali služba na katerega je obrazec naslovljen.

Opišite KDAJ, KJE in KDO je bil prisoten v času dogajanja.