Home

Posredovanje informacij svojcem

pacienti

Čas za posredovanje informacij

Vsaka služba oziroma oddelek mora imeti javno objavljen čas za dajanje informacij o poteku diagnostike in zdravljenja bolnika. Te informacije daje lečeči oziroma sobni zdravnik v službi oziroma na oddelku, kjer se bolnik zdravi.

Ob sprejemu v bolnišnico bolnik poda pisno izjavo:

  • komu se sme dajati informacije o njegovem zdravstvenem stanju,
  • kdo ga lahko obiskuje v času bivanja v bolnišnici,
  • komu smemo posredovati podatke iz njegove zdravstvene dokumentacije.

Če bolnik ne poda take izjave, bomo informacijo o zdravstvenem stanju bolnika praviloma dajali svojcem, s katerimi bolnik živi, oziroma drugim najožjim sorodnikom, skladno z določili Zakona o pacientovih pravicah in Zakona o varstvu osebnih podatkov.
Zaradi varovanja osebnih podatkov informacij po telefonu praviloma ne dajemo. To storimo le v primerih, ko je tako dogovorjeno z bolnikom in nam le-ta poda točne podatke o osebi in njenem telefonu ali v zelo nujnih primerih.

Posredovanje informacij svojcem o zdravstvenem stanju pacienta po posameznih službah v bolnišnici poteka na podlagi podpisane izjave pacienta ob sprejemu v bolnišnico. Informacije o zdravstvenem stanju pacienta lahko posreduje le zdravnik. Podrobnejša navodila si lahko preberete tukaj.

MEDICINSKE SLUŽBE Z ODDELKI IN ODSEKI

KIRURŠKA SLUŽBA Z ODDELKI IN ODSEKOM

Informacije posreduje lečeči ali oddelčni zdravnik med 8.00 in 9.00 uro vsak delavnik.
Izven tega časa je možno posredovanje informacij samo izjemoma in v primeru nujnih stanj pri pacientu.
Na oddelku za ortopedijo informacije o zdravstvenem stanju pacienta posredujejo zdravniki osebno med 14.00 in 15.00 uro vsak delavnik.

INTERNISTIČNA SLUŽBA Z ODDELKI IN ODSEKI

Informacije svojcem o zdravstvenem stanju pacienta posredujejo lečeči zdravniki med 14.30 in 15.00 uro osebno, vendar na dneve, ko zdravnik za posredovanje informacij ni v ambulanti ali ni po dežurstvu.
Na oddelku za endokrinologijo in nuklearno medicino posreduje informacije o zdravstvenem stanju pacienta  Rajko Svilar, dr. med.,spec.int.med. med 14.00 in 14.30 uro.
Na oddelku za centralno intenzivno interno medicino posredujejo informacije zdravniki glede na njihovo dostopnost v času med 8.30 in 9.30 uro.

GINEKOLOŠKO - PORODNIŠKA SLUŽBA Z ODDELKI IN ODSEKOM

Informacije o zdravstvenem stanju pacienta so možne v času obiskov s strani dežurnega zdravnika, oziroma med 14.30 in 15.30 uro s strani lečečega zdravnika.

ANESTEZIOLOŠKA SLUŽBA Z ODDELKI

Na oddelku za intenzivno terapijo operativnih strok so informacije o zdravstvenem stanju pacienta po telefonu možne v času od 13.00 do 14.00.
Izven tega časa je možno posredovanje informacij samo izjemoma in v primeru nujnih stanj pri pacientu.

PEDIATRIČNA SLUŽBA Z ODDELKI IN ODSEKOM

V pediatrični službi imajo otroci praviloma stalno prisotnega starša, tako, da poteka posredovanje informacij o zdravstvenem stanju otroka najmanj dvakrat dnevno v času dopoldanske in  popoldanske vizite, ki jo opravlja zdravnik.
Na oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo v Stari Gori informacije o zdravstvenem stanju pacientov potekajo telefonsko od 7.45 do 08.15 ure vsak delavnik.
Osebno so informacije o zdravstvenem stanju pacienta možne vsak petek med 14.00 in 15.00 uro.
V primeru posredovanja informacij  nujnega stanja pacienta je leto možno vsak delavnik med 8.00 in 15.30 uro.

SAMOSTOJNI MEDICINSKI ODDELKI

ODDELEK ZA OTORINOLARINGOLOGIJO

Na oddelku za otorinolaringologijo so možne informacije o zdravstvenem stanju pacienta, ki jih posreduje lečeči oziroma oddelčni zdravnik v času med 14.40 in 15.00 uro vsak delovnik.
Izven tega časa je možno posredovanje informacij samo izjemoma.

ODDELEK ZA OKULISTIKO

Informacije posreduje lečeči ali oddelčni zdravnik v času med 15.00 in 15.15 uro vsak delavnik.
Izven tega časa je možno posredovanje informacij samo izjemoma in v primeru nujnih stanj pri pacientu.

ODDELEK ZA INVALIDNO MLADINO IN REHABILITACIJO STARA GORA - rehabilitacija odraslih

Informacije posreduje lečeči zdravnik: dr. Bucik Kajin - ob sredah in petkih od 12.00 do 12.30 ure in dr. Jober Lozej - ob torkih in četrtkih od 14.30 do 15.00 ure, ob petkih od 7.30 do 8.00 ure.