Home

Navodila obiskovalcem

pacienti

Čas obiskov

Obiskovalce prosimo, da ne motijo delovnega procesa na oddelku, da upoštevajo navodila osebja bolnišnice in da predvsem upoštevajo določen čas obiskov.

Število obiskovalcev

Iz zdravstvenih razlogov ter obzirnosti do drugih bolnikov naj enega pacienta istočasno obišče največ en obiskovalec.
Posedanje po bolniških posteljah ni dovoljeno.
Prav tako na postelje ni dovoljeno odlaganje osebnih stvari (torbic, plaščev, ipd).
Obiskovalci lahko dežnik odložijo v posode ob vhodu v službo oziroma oddelek, tako da ga ne nosijo s seboj v bolniško sobo.
Obiskovalci s prehladnimi in drugimi nalezljivimi obolenji naj ne prihajajo na obisk v bolnišnico.

Preventiva zoper okužbe

Ob vstopu in izstopu iz bolniške sobe si je potrebno po navodilu umiti ali razkužiti roke.

Pokretni bolniki

Pokretni bolniki naj sprejemajo obiske v avli službe oziroma oddelka, ob lepem vremenu pa tudi v parku, če o tem obvestijo zdravnika oziroma medicinsko sestro.

Uporaba sanitarij

WC za obiskovalce je v glavni stavbi bolnišnice: v kletnih prostorih, na polikliniki ter v vseh nadstropjih ob dvigalih, v stari stavbi bolnišnice: v pritličju stavbe ter v vseh nadstropjih ob dvigalih.

Zaradi možnosti okužbe veljajo posebej strogi ukrepi in omejitve za bolnike v izolaciji ter njihove svojce in obiskovalce, zato se je potrebno strogo držati predpisanih ukrepov in navodil zaposlenih bolnišnice.

Zaradi možnih okužb v bolnišnici odsvetujemo, da prihajajo na obisk k bolnikom majhni otroci.

Obiskovalci ne smejo povzročati hrupa in morajo paziti na red in čistočo.

Obiskovalce prosimo, da v času obiskov s svojo prisotnostjo zagotovijo mir in tišino v bolniški sobi, kakor tudi na oddelku oz. bolnišnici.

Ker se v bolnišnici zdravijo ljudje z različnimi življenjskimi navadami, željami in potrebami, se moramo drug drugemu prilagoditi, zato morajo bolniki, pacienti in obiskovalci upoštevati navodila zdravstvenega osebja.

Bolniki in obiskovalci morajo paziti na prostore, opremo in pripomočke v bolnišnici in jih uporabljati v skladu z njihovim namenom.

Pri uporabi dvigal ima prevoz bolnika prednost pred drugimi.

Za namerno ali iz malomarnosti povzročeno škodo so bolniki in obiskovalci odškodninsko odgovorni.